project

Nat karton

 

Bert scholten

WORK PERIOD 15.09 – 15.10 2020 at Oude Pekela

presentation 15.05 – 30.05 2021

project in collaboration with Gronings Vuur

NEDERLANDS

ENGLISH

Een project over dorpsidentiteiten, de geschiedenis van de arbeiders en de rol van de nieuwsberichtgeving over identiteit in Oost-Groningen.

 

project

Bert Scholten verbleef een maand in Oude-Pekela. In september voerde Scholten gesprekken over taal, beeldvorming en herinnering en werkte hij samen met voormalig strokartonfabriek Siep&Co in Pekela. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van de strokarton, van de industrie en de werkomstandigheden. De culturele veelheid die hij in Pekela aantrof geeft Scholten terug in de vorm van een krant. Deze krant maakt hij speciaal en alleen voor Pekelders, is in een oplage van 6500 gedrukt en in december 2020 bezorgd.

 

Scholten: “Het bevat onder andere verzamelingen van woorden uit de voormalige strokartonindustrie en veengraverij. Het is een begin om te verkennen hoe deze ‘verloren’ woorden, en andere lokale vondsten, weer gebruikt zouden kunnen worden. In de spreektaal, in memes, in muziek.”

 

In het resort zijn de kranten, naast ander werk van Bert Scholten, te koop en kan je de video van het bezorgen bekijken tijdens je aankopen.

 

Dit project is onderdeel van Gronings Vuur en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Gemeente Groningen.

A project on village identities, workers' history and the role of news coverage on identity in East Groningen.

 

project

Bert Scholten stayed in Oude-Pekela for a month. In September Scholten had conversations about language, imagery and memory and worked together with former strawboard factory Siep&Co in Pekela. He immersed himself in the history of strawboard and its industry and working conditions. Scholten returns the cultural diversity he found in Pekela in the form of a newspaper. This newspaper he makes especially and only for Pekelders (red: people of Pekela), is printed in an edition of 6500 and were delivered door-to-door by Scholten himself in December 2020.

 

Scholten: "It contains, among other things, collections of words from the former strawboard industry and peat digging. It is a start to explore how these 'lost' words, and other local finds, could be used again. In spoken language, in memes, in music."

 

At the resort, the newspapers, amongst other work of Bert Scholten, will be for sale and you can watch the video about the project while making your purchases.

 

This project is part of Gronings Vuur and is made possible by Mondrian Fund and Gemeente Groningen.

about bert scholten

Bert Scholten (Assen, 1988) lives and works in Rotterdam. He was resident at the Rijksakademie (2018-2019) and studied at KASK Gent (2010-2011) and Minerva Groningen (2008-2012).

In 2018 his VPRO podcast ‘Niks was minder waar’ was broadcast. In 2015 his debut 'Figurative pop music' was released, followed by the LP 'Figuratieve popmuziek’, on his own label Het Generiek. He presented his performances at The Performance Show, Art Rotterdam (2020); Valkhof, Nijmegen (2019); Spring Performance Festival, Amsterdam (2018); Clash, Groningen (2017); and Showroom MAMA, Rotterdam (2016). In 2020 he will perform at Het HEM, Zaandam and SeMA, Seoul. From September 15 he will be working in Oude Pekela during Gronings Vuur in collaboration with het resort.

 

Gronings Vuur:  is a traveling culture program that runs all through the province of Groningen. Every five to six weeks a different township is visited by artists and art companies. By initiating a floot of cultural activities Gronings Vuur contributes to an inspiring and energetic future for the province of Groningen.

over bert scholten

Bert Scholten (Assen, 1988) woont en werkt in Rotterdam. Hij woonde op de Rijksakademie (2018-2019) en studeerde aan KASK Gent (2010-2011) en Minerva Groningen (2008-2012).

In 2018 werd zijn VPRO-podcast 'Niks was minder waar' uitgezonden. In 2015 verscheen zijn debuut 'Figuratieve popmuziek', gevolgd door de LP 'Figuratieve popmuziek', op zijn eigen label Het Generiek. Hij presenteerde zijn optredens op The Performance Show, Art Rotterdam (2020); Valkhof, Nijmegen (2019); Spring Performance Festival, Amsterdam (2018); Clash, Groningen (2017); en Showroom MAMA, Rotterdam (2016). In 2020 treedt hij op in Het HEM, Zaandam en SeMA, Seoul. Vanaf 15 september werkt hij in Oude Pekela tijdens Gronings Vuur in samenwerking met het resort.

 

Gronings Vuur: is een reizend cultuurprogramma dat door de hele provincie Groningen loopt. Elke vijf tot zes weken wordt een andere township bezocht door kunstenaars en kunstbedrijven. Door het initiëren van een culturele activiteitenreeks draagt Gronings Vuur bij aan een inspirerende en energieke toekomst voor de provincie Groningen.

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen