h

e

t

 

r

e

s

o

r

t

summer project

 

leisure love

 

*

 

work PERIOD 20.08 – 02.09 2021 | tour 03.09 – 10.09 2021

ENG

During the past corona year we have all been recreating like crazy in the outdoor public space. We saw people fighting boredom, social isolation and growing corona bellies by racing bikes through the forest, balancing on surfboards in the canals and throwing balls around in the park.

 

The perfect time to create new leisure activities. Het Resort organises 'Leisure Love' to help people stay fit, amused and healthy by having artists invent new sporting activities. Activities that revolve around shadow play, playing god and sinking boats, among others. During the work period, Jiskefet and their English Sports were mentioned. On the one hand, it seems a recognisable game, a certain (sports) language is imitated, but the longer one looks, the stranger it becomes. Suits, attributes and playing fields play a major role in this.

 

Under the supervision of Philippe Wolthuis (former resort resident of S01E01) they made props and instructions for the activities.

 

 

Leisure Lovers

Eirik Jahnsen, ENT, Hannelore van Balkom, Lee McDonald, Ottokaji Iroke, Philippe Wolthuis

 

Locations

03 SEP – 17:00 - 21:00

Het Resort, Meeuwerderweg 58 Groningen

 

04/05 SEP – 13:00 - 16:00

Het Resort, Meeuwerderweg 58 Groningen

 

08/09/10 SEP – 13:00 - 16:00

 Music Dome, Noorderplantsoen Groningen

 

 

DOCUMENTATION

Het resort will create an instruction guide containing all the newly invented activities for the kiosk.

Afterwards het resort will publish a small booklet about the project from a sociological point of view. Research topics will be; Why do we leisure? Why do people like to identify themselves by their hobbies? Why do we adopt the culture surrounding our sports and hobbies? And how come our sports and hobbies are such a huge influence on all aspects of our lifestyle from what we eat, who we hang out with to our holiday destinations and outfit choices. Can we use this to our benefit and stear humanity into new directions by creating new sport- and hobby-cultures?

Artist and sociology student Maaike Knibbe (former resort resident of S01E01) will be writing for this publication.

 

NL

Het afgelopen coronajaar hebben we allemaal als gekken gerecreëerd in de openbare buitenruimte. We zagen mensen vechten tegen verveling, sociaal isolement en coronabuiken door met fietsen door het bos te racen, op surfplanken in de grachten te balanceren en een balletje te gooien in het park.

 

Het perfecte moment is om nieuwe vrijetijdsactiviteiten te creëren. Het Resort organiseert ‘Leisure Love’ om de mensheid te helpen fit, geamuseerd en gezond te blijven door nieuwe sportieve activiteiten uit te laten vinden door kunstenaars. Activiteiten die o.a. om schaduwspel, god spelen en bootjes zinken draaien. Tijdens de werkperiode werd Jiskefet met hun English Sports aangehaald. Aan de ene kant lijkt het een herkenbaar spel, een bepaalde (sport)taal wordt nagebootst, maar hoe langer men kijkt hoe vreemder het wordt. Pakjes, attributen en speelvelden spelen hier een grote rol in.

 

Onder begeleiding van Philippe Wolthuis (voormalig resorter van S01E01) zijn de rekwisieten en instructies gecreëerd voor de activiteiten.

 

 

Leisure Lovers

Eirik Jahnsen, ENT, Hannelore van Balkom, Lee McDonald, Ottokaji Iroke, Philippe Wolthuis

 

Locaties

03 SEP – 17:00 - 21:00

Het Resort, Meeuwerderweg 58 Groningen

 

04/05 SEP – 13:00 - 16:00

Het Resort, Meeuwerderweg 58 Groningen

 

08/09/10 SEP – 13:00 - 16:00

 Muziekkoepel, Noorderplantsoen Groningen

 

 

DOCUMENTATIE

Het resort maakt een instructieboekje met alle nieuw bedachte activiteiten voor in de kiosk.

Na afloop zal het resort een publicatie uitgeven over het project vanuit sociologisch oogpunt. Onderzoeksvragen zullen zijn; Waarom vrijetijdsbesteding? Waarom identificeren mensen zich graag met hun hobby's? Waarom adopteren we de cultuur rond onze sporten en hobby's? En hoe komt het dat onze sporten en hobby's zo'n grote invloed hebben op alle aspecten van onze levensstijl, van wat we eten, met wie we omgaan tot onze vakantiebestemmingen en kledingkeuzes. Kunnen we dit in ons voordeel gebruiken en de mensheid in nieuwe richtingen sturen door nieuwe sport- en hobby-culturen te creëren?

Kunstenaar en student sociologie Maaike Knibbe (voormalig resorter van S01E01) zal voor deze publicatie schrijven.

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen

leisure love